FLC Sầm Sơn có lẽ là khu nghỉ chăm chỉ trồng các loại hoa trong khu nghỉ nhất. Mỗi góc của khu nghỉ là 1 loài hoa như Hoa giấy , Hoa huỳnh anh , hoa Tuyế…

Read more »