Tại  FLC Sầm Sơn  bao gồm 3 khu: Khu khách sạn ( FLC Grand Hotel Samson  &  FLC Luxury Hotel Samson ), khu biệt thự và khu Villa ( FLC Luxury Resort S…

Read more »